Tel: +420 775 901 997

Biologická čistička odpadních vod One2clean


ČOV - One2clean

  • Nutná pouze jedna nádrž a jedna komora
  • Menší spotřeba energie a menší opotřebení
  • V Jímce odpadní vody nejsou žádné mechanické prvky
  • V Jímce odpadní vody nejsou žádná čerpadla
  • V Jímce odpadní vody nejsou žádné elektrické komponenty
  • V čistírně se usazuje jen velmi málo odpadních kalů
  • V případě poruchy se vše jednoduše demontuje a opravuje mino nádrž


"Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné."


V několika posledních letech byl v oblasti systémů na zpracování odpadní vody zaznamenán výrazný technologický rozvoj. V dnešní době jsou tyto systémy vybaveny sofistikovaným řízením a různými čerpadly, čidly a ventily. 

 Současně je třeba poznamenat, že tato technická vybavenost je často na úkor spolehlivosti daného výrobku !!!! 

Čistička odpadních vod One2clean je spolehlivý systém na likvidaci odpadní vody bez jakýchkoliv dalších komplikací. Se systémem one2clean budete schopni převzít zodpovědnost za včasnou likvidaci odpadní vody s ohledem na váš rozpočet a životní prostředí.

E-shop Čistička odpadních vod One2clean


Výrobce:

Logo firmy Graf