Tel: +420 775 901 997

Biologická čistička odpadních vod One2clean


One2clean je čišté řešení

Řešení one2clean vyžaduje k produkci čisté vody pouze 3 kroky

Zpracování odpadní vody se provádí pouze v jedné nádrži pouze v jedné komoře. Tento postup eliminuje nepotřebné čerpací procesy a zpětný tok kalu.

one2clean již teď splňuje požadavky budoucnosti

Systém na zpracování odpadní vody one2clean může dostahovat dlouhodobě udržitelných výstupních hodnot s faktorem účinnosti přes 99%! Tato skutečnost nabízí vysokou jistotu investice i v případě, že dojde ke zpřísnění právních nařízení.

1. Zpracování odpadní vody

Odpadní voda přitéká přímo do aktivní biologické zóny bez nutnosti čerpacích procesů. Zavzdušnění vstupní nádoby vede k bezprostřední aktivaci odpadní vody. Biologické čištění prostřednic¬tvím mikroorganismů je tak zahájeno bez prodlevy.

2. Usazovací fáze


Zavzdušnění je řídící jednotkou přerušeno, aktivovaný kal klesá na dno. V horní vrstvě nádrže se začíná vytvářet vrstva čisté vody.

3. Extrakce čisté vody


Vyčištěná voda se extrahuje ze systému a čistící proces může být zahájen znovu.


"one2clean je chytrý a jednoduchý!"

One2clean představuje pokročilý rozvoj osvědčené technologie na zpracování odpadní vody SBR (= sequencingbatch reactors / posloupné vsádkové reaktory) se značnými výhodami v ohledu na provozní náklady a bezpečnost.

Nákupem čistírny odpadních vod one2clean na zpracování odpadní vody jste se rozhodli pro kvalitu GRAF a výhody, plynoucích ze zkušeností více než 250.000 spokojených zákazníků. S one2clean je zpracování odpadní vody bezpečné a dostupné.


V porovnání s běžnými systémy na zpracování odpadní vody one2clean produkuje 4X méně CO2 a vykazuje spotřebu 75 kWh na osobu a rok.