Tel: +420 775 901 997

Biologická čistička odpadních vod One2clean


Systém využití ČOV

Čistírna napojená přímo do vodotečečistírna odapdních vod, napojení do vodotečeTuto možnost využijeme, pokud se v blízkosti nalézá vodní tok. Jednoduché řešení, jedná se však již o vodní dílo s povinností pro provozovatele.

Čistírna napojená na zásobní nádrž

Čistička odpadních vod a využití dešťové vody v kombinaci systému pro zavlažování

Tato varianta předpokládá využití vyčištěné vody, kdy čistička odpadních vod zásobuje nádrž na dešťovou vodu a využívá ji k zálivce rostlin, a to již v orniční vrstvě. Ve většině případů se nejedná o vodní dílo.

Čistírna napojená na vsakovací systém

Čistírna odpadních vod pro rodinný dům, likvidace do vod povrchových a podzemních

Jedná se o vodní dílo a většinou je vyžadován vyšší stupeň čištění než do povrchových vod.


"Znáte možnosti napojení a používání? Nechte si od nás poradit!"